Blog > Komentarze do wpisu

Rentowność produkcji na fermie trzody chlewnej

 

            Coraz wyższe koszty paszy i równocześnie niskie ceny skupu żywca sprawiają, że większość, o ile nie wszyscy, producenci i hodowcy dopłacają do chowu tuczników. Sytuacja ta trwa już od dłuższego czasu, czego konsekwencją jest wycofywanie się z coraz większego ich odsetka z produkcji tego gatunku zwierząt. Wydaje się, że najlepsze czasy mamy już za sobą i nawet jeśli ceny na żywiec wzrosną, na co należy liczyć, już zawsze opłacalność będzie niższa niż za dobrych czasów. Z tego powodu konieczne jest zwracanie dużej uwagi na koszty produkcji, a w konsekwencji na jej rentowność.

            Zagadnienie rentowności produkcji znacznie odbiega od codziennych zainteresowań wielu hodowców oraz większości lekarzy weterynarii, dlatego też rzadko są oni przekonywujący w zakresie przekazywania niezbędnej wiedzy ekonomicznej swoim klientom. Zjawiskiem klasycznym jest zaskakujący spadek zainteresowania usługami weterynaryjnymi w momencie „słabej” rentowności produkcji świń. Każdy rozsądnie myślący człowiek wie, że wtedy, gdy pasze są drogie, wskaźnik ich wykorzystania, czas tuczu świń oraz straty w postaci zachorowań i padnięć zwierząt są szczególnie bolesne, a prewencja i profilaktyka zachorowań odgrywa główną rolę w zakresie optymalnego wykorzystania coraz droższej paszy. Z wymienionych powodów konieczność ekonomicznego podejścia do produkcji muszą zrozumieć nie tylko hodowcy i producenci, ale także sprawujący opiekę nad chlewniami lekarze weterynarii. Winni oni uznać, że hodowca z oczywistych względów powinien decydować się na wprowadzanie tylko takich programów postępowania weterynaryjnego, które gwarantuje mu rentowność. Z tego powodu ważnym zadaniem lekarza weterynarii jest przedstawienie hodowcom i producentom świń argumentów wskazujących, że oszczędzanie na ochronie zdrowia z reguły prowadzi do strat przewyższających niejednokrotnie kilka, a nawet kilkunastokrotnie koszty nawet drogich programów profilaktycznych. 

 

Zygmunt Pejsak - Państwowy Instytut Weterynaryjny  - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach.

 

   niedziela, 18 marca 2012, wieniumorski

Polecane wpisy