Blog > Komentarze do wpisu

Pakiet higieniczny

Pakiet higieniczny

 

 

 

1) – Rozporządzenie (WE) 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002r.

 

Ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

 

2) – Rozporządzenie (WE) 852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004r.

 

W sprawie higieny środków spożywczych.

 

3) – Rozporządzenie(WE) 853/2004 z dn. 29. kwietnia 2004r.

 

Ustanawiające szczególne przepisy w sprawie higieny w odniesieniu do artykułów zwierzęcego pochodzenia.

 

4) – Rozporządzenie (WE) 854/2004 z dn. 29.kwietnia 2004 r.

 

Ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do artykułów zwierzęcego pochodzenia przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

5).- Rozporządzenie (WE) 882.2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r.

 

W sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i prawem żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.sobota, 07 kwietnia 2012, wieniumorski

Polecane wpisy