sobota, 07 kwietnia 2012

Środek spożywczy ( „żywność”)

 

Środek spożywczy czyli „żywność – to jakakolwiek substancja lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nie przetworzony przeznaczona do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać. 

Środkiem spożywczym są też napoje, guma do żucia oraz wszelkie inne substancje świadomie dodane do żywności z wodą włącznie na etapie produkcji, przetwarzania i przygotowania żywności.Pakiet higieniczny

 

 

 

1) – Rozporządzenie (WE) 178/2002 z dn. 28 stycznia 2002r.

 

Ustanawiające ogólne zasady prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności.

 

2) – Rozporządzenie (WE) 852/2004 z dn. 29 kwietnia 2004r.

 

W sprawie higieny środków spożywczych.

 

3) – Rozporządzenie(WE) 853/2004 z dn. 29. kwietnia 2004r.

 

Ustanawiające szczególne przepisy w sprawie higieny w odniesieniu do artykułów zwierzęcego pochodzenia.

 

4) – Rozporządzenie (WE) 854/2004 z dn. 29.kwietnia 2004 r.

 

Ustanawiające szczególne przepisy dotyczące organizacji urzędowych kontroli w odniesieniu do artykułów zwierzęcego pochodzenia przeznaczonych do spożycia przez ludzi.

 

5).- Rozporządzenie (WE) 882.2004 z dn. 29 kwietnia 2004 r.

 

W sprawie urzędowych kontroli przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności z prawem paszowym i prawem żywnościowym oraz regułami dotyczącymi zdrowia zwierząt i dobrostanu zwierząt.