Pojęcia i definicje

sobota, 07 kwietnia 2012

Środek spożywczy ( „żywność”)

 

Środek spożywczy czyli „żywność – to jakakolwiek substancja lub produkt przetworzony, częściowo przetworzony lub nie przetworzony przeznaczona do spożycia przez ludzi, lub których spożycia przez ludzi można się spodziewać. 

Środkiem spożywczym są też napoje, guma do żucia oraz wszelkie inne substancje świadomie dodane do żywności z wodą włącznie na etapie produkcji, przetwarzania i przygotowania żywności.piątek, 16 marca 2012

Definicja żywności funkcjonalnej ustalona przez organizację Functional Food Science In Europe (FUFOSE) brzmi:

 

Żywność może być uznawana za funkcjonalną jeżeli udowodniono jej korzystny wpływ na jedną lub kilka funkcji organizmu ponad efekt odżywczy, a jej działanie prozdrowotne powinno być udokumentowane badaniami naukowymi. Działanie jej polega na poprawie stanu zdrowia oraz samopoczucia i/lub zmniejszenia ryzyka chorób. Tego typu żywność musi przypominać żywność tradycyjną i wykazywać korzystne oddziaływanie w ilościach, które oczekuje się, że będą normalnie spożywane z dietą. Nie mogą to być tabletki, proszki, saszetki itp.